معنی و ترجمه کلمه encourager به فارسی encourager یعنی چه

encourager


تشويق کننده ،مشوق ،پرورنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها