معنی و ترجمه کلمه encroaching به فارسی encroaching یعنی چه

encroaching


قرار دادن غيرمجاز بدن جلوتر از خط تجمع( فوتبال امريکايى)
ورزش : قرار دادن غيرمجاز بدن جلوتر از خط تجمع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها