معنی و ترجمه کلمه end group به فارسی end group یعنی چه

end group


شيمى : گروه انتهايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها