معنی و ترجمه کلمه end organ به فارسی end organ یعنی چه

end organ


روانشناسى : اندام انتهايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها