معنی و ترجمه کلمه end stiffener به فارسی end stiffener یعنی چه

end stiffener


عمران : پشت بند انتهائى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها