معنی و ترجمه کلمه end to end به فارسی end to end یعنی چه

end to end


ازدرازى ،سرهم پيوسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها