معنی و ترجمه کلمه end-centered unit-cell به فارسی end-centered unit-cell یعنی چه

end-centered unit-cell


شيمى : سلول واحد دو وجهى متقابل پر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها