معنی و ترجمه کلمه endamage به فارسی endamage یعنی چه

endamage


اسيب رساندن( به)،صدمه زدن( به)،لطمه زدن( به)،خسارت وارد اوردن( به)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها