معنی و ترجمه کلمه endbrain به فارسی endbrain یعنی چه

endbrain


(طب )جلوترين قسمت قدامى مغز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها