معنی و ترجمه کلمه endless or perpetual screw به فارسی endless or perpetual screw یعنی چه

endless or perpetual screw


پيچ ودنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها