معنی و ترجمه کلمه endocardium به فارسی endocardium یعنی چه

endocardium


درون شامه دل ،(تش )غشا درونى ميوه ،پرده درونى دل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها