معنی و ترجمه کلمه endocranium به فارسی endocranium یعنی چه

endocranium


سطح داخلى جمجمعه و سخت شامه مغز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها