معنی و ترجمه کلمه endocyclic double bond به فارسی endocyclic double bond یعنی چه

endocyclic double bond


شيمى : پيوند دوگانه اندوسيکلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها