معنی و ترجمه کلمه endoderm به فارسی endoderm یعنی چه

endoderm


درون پوست( اندودرم)،درون پوست ،پرده درونى( گ.ش ).ليف درخت يا سلول
روانشناسى : درون پوست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها