معنی و ترجمه کلمه endodontics به فارسی endodontics یعنی چه

endodontics


(طب )شاخه اى از دندانپزشکى که درباره بيماريهاى حفره ميانى دندان بحث ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها