معنی و ترجمه کلمه endodyne reception به فارسی endodyne reception یعنی چه

endodyne reception


موج گيرى اتودينى
الکترونيک : موج گيرى زنه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها