معنی و ترجمه کلمه endoenzyme به فارسی endoenzyme یعنی چه

endoenzyme


انزيم داخل سلولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها