معنی و ترجمه کلمه endogenous به فارسی endogenous یعنی چه

endogenous


درونى ،درون زاد
قانون ـ فقه : مسائل ناشى از درونه سيستم اقتصادى
روانشناسى : درون زاد
بازرگانى : داخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها