معنی و ترجمه کلمه endophagous به فارسی endophagous یعنی چه

endophagous


درون خوار،تغذيه کننده از روى ،تغذيه کننده از مواد فاسد زيرزمينى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها