معنی و ترجمه کلمه endospore به فارسی endospore یعنی چه

endospore


غشاء درونى تخم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها