معنی و ترجمه کلمه endothelium به فارسی endothelium یعنی چه

endothelium


روانشناسى : درون پوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها