معنی و ترجمه کلمه endothermic به فارسی endothermic یعنی چه

endothermic


معمارى : گرماگير
شيمى : گرماگير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها