معنی و ترجمه کلمه endothermic به فارسی endothermic یعنی چه

endothermic


معمارى : گرماگير
شيمى : گرماگير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها