معنی و ترجمه کلمه endow به فارسی endow یعنی چه

endow


(با )with بخشيدن( به)،اعطا کردن(به)،(به صيغه اسم مفعول )دارا،چيزى راوقف کردن ،وقف کردن ،موهبت بخشيدن به

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها