معنی و ترجمه کلمه endowment for the benefit of the public به فارسی endowment for the benefit of the public یعنی چه

endowment for the benefit of the public


قانون ـ فقه : وقف بر مصالح عامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها