معنی و ترجمه کلمه endowments to the private individuals به فارسی endowments to the private individuals یعنی چه

endowments to the private individuals


قانون ـ فقه : اوقاف خاصه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها