معنی و ترجمه کلمه enemy alien به فارسی enemy alien یعنی چه

enemy alien


علوم نظامى : طرفداران دشمن در خاک خودى هواداران دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها