معنی و ترجمه کلمه enemy state به فارسی enemy state یعنی چه

enemy state


دولت دشمن
علوم نظامى : حکومت دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها