معنی و ترجمه کلمه enemy به فارسی enemy یعنی چه

enemy


عدو،خصم ،دشمن کردن
علوم نظامى : خصم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها