معنی و ترجمه کلمه energy absorber به فارسی energy absorber یعنی چه

energy absorber


مکانيسم ضربه گيرى ،مکانيسم دفع فشار حرکت
علوم نظامى : دستگاه دفع فشار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها