معنی و ترجمه کلمه energy eigenstate به فارسی energy eigenstate یعنی چه

energy eigenstate


شيمى : ويژه حالت انرژى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها