معنی و ترجمه کلمه energy gradient به فارسی energy gradient یعنی چه

energy gradient


عمران : شيب خط انرژى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها