معنی و ترجمه کلمه energy operates changes به فارسی energy operates changes یعنی چه

energy operates changes


نيرو مايه دگرگونى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها