معنی و ترجمه کلمه energy production به فارسی energy production یعنی چه

energy production


توليد انرژى
علوم مهندسى : توليد نيرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها