معنی و ترجمه کلمه energy quantum به فارسی energy quantum یعنی چه

energy quantum


علوم مهندسى : کوانتوم انرژى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها