معنی و ترجمه کلمه energy spectrum به فارسی energy spectrum یعنی چه

energy spectrum


طيف انرژى
علوم مهندسى : بيناب انرژى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها