معنی و ترجمه کلمه energy state به فارسی energy state یعنی چه

energy state


شيمى : حالت انرژى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها