معنی و ترجمه کلمه energy supply به فارسی energy supply یعنی چه

energy supply


علوم مهندسى : منبع انرژى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها