معنی و ترجمه کلمه enfranchise به فارسی enfranchise یعنی چه

enfranchise


ازاد کردن ،از بندگى رهاندن ،معاف کردن ،حقوق مدنى اعطا کردن به

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها