معنی و ترجمه کلمه engaged in war به فارسی engaged in war یعنی چه

engaged in war


داخل جنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها