معنی و ترجمه کلمه engels law به فارسی engels law یعنی چه

engels law


قانون انگل
بازرگانى : ارتباط بين درامد و هزينه هاى مصرفى که اولين بار بوسيله امارشناس المانى قرن نوزدهم ارنست انگل مورد بررسى قرار گرفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها