معنی و ترجمه کلمه engine cycle به فارسی engine cycle یعنی چه

engine cycle


علوم هوايى : سيکل کارى موتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها