معنی و ترجمه کلمه engine rating به فارسی engine rating یعنی چه

engine rating


علوم مهندسى : توان موتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها