معنی و ترجمه کلمه engine stand به فارسی engine stand یعنی چه

engine stand


علوم مهندسى : محل مونتاژ موتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها