معنی و ترجمه کلمه engine به فارسی engine یعنی چه

engine


موتور بنزينى ،موتور احتراق داخلى ،موتور ماشين ،ماشين بخار،موتور،اسباب ،الت ،ذکاوت ،تدبيرکردن ،نقشه کشيدن
علوم مهندسى : موتور غير الکتريکى
کامپيوتر : ماشين
عمران : موتور
علوم هوايى : موتور
علوم نظامى : دستگاه مولد نيرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها