معنی و ترجمه کلمه engineering economics به فارسی engineering economics یعنی چه

engineering economics


بازرگانى : اقتصاد مهندسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها