معنی و ترجمه کلمه engineering material به فارسی engineering material یعنی چه

engineering material


مصالح مهندسى
علوم مهندسى : مواد مهندسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها