معنی و ترجمه کلمه engineering stress به فارسی engineering stress یعنی چه

engineering stress


معمارى : تنش ظاهرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها