معنی و ترجمه کلمه engineering works به فارسی engineering works یعنی چه

engineering works


علوم مهندسى : کارخانه ماشين سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها