معنی و ترجمه کلمه engorgement به فارسی engorgement یعنی چه

engorgement


پرخورى ،تندخورى ،تراکم خون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها