معنی و ترجمه کلمه engraft به فارسی engraft یعنی چه

engraft


پيوند زدن( مج )نشاندن ،جادادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها